O Centrum

Gdańskie Centrum Szkoleń Profilowanych jest miejscem ustawicznego kształcenia w zakresie prawa dla przedsiębiorców i ich pracowników, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji oraz dla pracowników organów administracji publicznej.

Centrum jest prowadzane przez grupę trójmiejskich prawników. Radcowie Prawni Katarzyna Ludwichowska, Bartosz Gąsior oraz Radosław Dyki posiadają wieloletnią praktykę nie tylko w wykonywaniu zawodu prawniczego, lecz również w prowadzeniu szkoleń o prawie. Praktyka nabyta została w ramach współpracy z licznymi jednostkami szkoleniowymi oraz z trójmiejskimi szkołami wyższymi.
Zdobytą wiedzę i umiejętności osoby te pragną przekazać wszystkim zainteresowanym w ramach utworzonego Gdańskiego Centrum Szkoleń Profilowanych. Szkolenia prowadzone przez założycieli Centrum oraz precyzyjnie wybranych współpracowników gwarantują wybitnie wysoki poziom merytoryczny a do tego przeprowadzone są w sposób niezwykle przystępny dla odbiorców. Wszystko czynione jest aby jak najskuteczniej przekazać wiedzę niezbędną do biegłego poruszania się wśród zawiłości prawnych.

Tematyka szkoleń porusza prawnicze aspekty bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Istotnym walorem szkoleń jest to, że ich program przedstawia zagadnienia prawne z punktu widzenia codziennej praktyki zawodowej prawnika. Odnosi się do orzecznictwa, przyjętych poglądów doktryny prawa, co uświadamia szkolonego jak podejmować optymalne działania w swojej codziennej pracy i tworzyć efektywne procedury w strukturze podmiotu.

Obecnie Centrum oferuje szkolenia z zakresu:

  • prawa pracy, dedykowane dla każdego pracodawcy oraz jego pracowników z działów kadrowych i HR,
  • prawa spedycji i transportu dla przedsiębiorców z branży transportowej;
  • ochrony danych osobowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego;
  • windykacji należności, dedykowane dla każdego podmiotu gospodarczego, który w swojej codziennej działalności podejmuje wzmożone działania windykacyjne, jak również wobec podmiotów skupujących wierzytelności i podejmujących zawodowo działania windykacyjne;
  • prawa korporacyjnego, skierowane do członków organów spółek kapitałowych, stowarzyszeń czy też fundacji;
  • prawa autorskiego, dedykowane w szczególności dla pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni wyższych.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem organizacyjnym Gdańskiego Centrum Szkoleń Profilowanych oraz z klauzulą informacyjną na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close