Krótko o zmianach w egzekucji komorniczej w 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie duża nowelizacja przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego. Uchwalona została ustawa o komornikach sądowych, ustawa o kosztach komorniczych, zmienione zostały także przepisy postępowania cywilnego zawiązane z egzekucją.

Do największych zmian zaliczyć należy okoliczność, że komornik stanie się funkcjonariuszem publicznym, a jego wynagrodzenie wypłacać będzie Skarb Państwa. Komornik ma także podejmować działania przede wszystkim osobiście i nie może wysługiwać się asesorami.

Dla wierzycieli i dłużników dużo bardziej doniosłe są inne zmiany. Wśród nich wymienić należy zmianę właściwości miejscowej komorników. Podstawowa właściwość nie uległa zmianie i komornik prowadzi sprawy dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze danego sądu rejonowego, w okręgu którego został ustanowiony. Zmianie uległa jednak możliwość wyboru komornika spoza danego rewiru. Wnioski kierować można do wybranego komornik ale tylko w granicach danej apelacji, a co więcej, gdy nie ma on zaległości w prowadzonych już sprawach.

Przygotowany został ujednolicony wzór wniosku o wszczęcie egzekucji. Nie jest on jednak obowiązkowy i nadal można przygotowywać własne formularze. Wszczynając egzekucję komornik jest zobowiązany do doręczenia dłużnikowi urzędowegoformularza skargi na czynność komornika, co ma ułatwić prawidłowe złożenie jej do właściwego sądu, w razie nieprawidłowości w toku egzekucji.

Istotna jest także zmiana w kodeksie postępowania cywilnego nakazująca uchylenie przez sąd rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi zaocznemu, gdy pozwany (dłużnik) wykaże, że nie podjął czynności ze względu na awizowanie przesyłki z wyrokiem pod inny adres niż aktualne miejsce zamieszkania pozwanego. Regulacja ta ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy pozwany bez swej winy nie otrzymał pozwu, co skutkowało jego bierną postawą i niesłusznym (a przynajmniej przedwczesnym), choć zgodnym z prawem wszczęciem egzekucji.

Na komorników nałożono obowiązek rejestrowania przebiegu niektórych czynności np.: oględzin, przeszukania nieruchomości, zajęcia ruchomości. Przymusowe otwarcie przez komornika mieszkania dłużnika lub przeszukania takiego mieszkania nastąpić musi w asyście policji. Zaktualizowano także listę ruchomości, które nie podlegają zajęciu.

Ustawa o kosztach komorniczych modyfikuje opłaty egzekucyjne. Wysokość opłat minimalnych, maksymalnych i stałych określono kwotowo zamiast ułamka przeciętnego wynagrodzenia. Ustalono maksymalną opłatę w kwocie 50.000 zł. Wprowadzono także jednolitą stawkę opłaty egzekucyjnej na poziomie 10% egzekwowanego roszczenia. Występują jednak niższe „preferencyjne” dla dłużnika niższe stawki 5 i 3%. Ta najniższa stawka ma zastosowanie w sytuacji gdy dłużnika, po otrzymaniu wezwania od komornika w terminie miesiąca dokona dobrowolnie spłaty zadłużenia. Jak bardzo zachęci to dłużników do współpracy z komornikiem, czas pokaże.

Radca prawny Radosław Dyki

Serdecznie zapraszam do Gdańskiego Centrum Szkoleń Profilowanych wszystkich zainteresowanych na szkolenia z zakresu windykacji.

Kategorie odpowiedzialność cywilna, windykacjaTagi , , ,
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close