Kadra menedżerska

„Menedżerowie – odpowiedzialność cywilnoprawna, odpowiedzialność za zobowiązania spółki” – Terminy: 13 czerwca 2019, 19 lipca 2019, 13 września 2019

Szkolenie przedstawia odpowiedzialność menedżera za działania podejmowane przez niego w ramach działalności na rzecz spółki prawa handlowego (w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). Odpowiedzialność może mieć charakter zarówno cywilnoprawny, karnoprawny, karnoskarbowy, jak i podatkowy. Tematyka ta, choć niezwykle szeroka, jest niezwykle doniosła, bowiem często zdarza się, że zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorców, którzy wskutek tych działań stali się niewypłacalni, w rzeczywistości zaciągają jednoosobowo menedżerowie, głównie w wyniku przekroczenia postanowień wewnętrznych regulaminów, statutów czy wytycznych obowiązujących w spółce. Występować może także sytuacja, że na skutek zaciągnięcia zobowiązań przez menedżerów tracą kontrahenci przedsiębiorcy, którzy następnie chcą odzyskać swe należności.

Pracodawcy menadżera, jak i kontrahenci mogą rekompensować sobie straty poniesione na skutek działania menedżerów za popełnione przez nich błędy lub nadużycia. Nie jest to jednak zawsze oczywiste i proste. Problem komplikuje się także poprzez różny status menedżerów. Mogą być oni bowiem zwykłymi pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, mogą także wykonywać czynności w ramach cywilnoprawnych kontraktów menadżerskich. Mogą wreszcie być członkami zarządu spółek. Każda z tych sytuacji powoduje inny rodzaj odpowiedzialności menedżera.

Jak więc dochodzić należności od menedżerów a jak menedżerowie powinni się chronić przed niesłusznymi oskarżeniami o nieprawidłowe działania. Na te zagadnienia postaramy się udzielić informacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich menadżerów niezależnie od podstawy wykonywania przez nich funkcji (pracownicy, zleceniobiorcy, kontraktowcy, członkowie zarządów spółek) jak również do ich pracodawców i przełożonych, chcących poznać reguły odpowiedzialności finansowej menadżerów.

Program szkolenia obejmuje:

  • podstawy wykonywania czynności przez menadżera: stosunek pracy, umowy cywilnoprawnego w tym kontrakt menadżerski, status członka zarządu spółki;
  • rodzaje odpowiedzialności menadżera: cywilna, pracownicza, karna, karnoskarbowa, podatkowa;
  • odpowiedzialność cywilna i pracownicza względem spółki i osób trzecich: zasady i reguły odpowiedzialności, ograniczenia i dozwolone modyfikacje;
  • odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 KSH): bezskuteczność egzekucji względem spółki, podstawy uwolnienia się od odpowiedzialności przez menedżera, granice odpowiedzialności, zagadnienia procesowe.
  • Terminy: 23 maja 2019 r.; 13 czerwca 2019 r.;

Czas trwania szkolenia: 5 godzin, od 9.00 do 14.00, w tym dwie przerwy kawowe

Miejsce: Gdańsk

Cena: 575,00 złotych netto (707,25 złotych brutto)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na e-mail: szkolenia@gcsp.pl

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close