Prawa autorskie

„Prawa autorskie pracowników naukowo-dydaktycznych” – Terminy: 3 czerwca 2019, 9 lipca 2019, 12 września 2019

Program szkolenia jest dedykowany dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz osób zajmujących się na co dzień pracą naukową, badaniami, rozwojem nauki i techniki. Szkolenia zmierzają do wyjaśnienia kluczowych aspektów praw autorskich i pokrewnych oraz ochrony twórcy. Praktyka zawodowa pokazuje bowiem, że istnieje potrzeba usystematyzowania i wyjaśnienia jakie prawa przysługują twórcy, pomysłodawcy, wynalazcy i w jaki sposób powinien chronić swój cenny dorobek naukowy, jak również zarabiać na nim.

Program szkolenia zawiera:

  • omówienie form wyrażania twórczego, które podlegają ochronie prawnej;
  • przedstawienie zasad współtwórstwa;
  • wyjaśnienie regulacji prawnych dotyczących działalności twórczej w ramach zatrudnienia;
  • zagadnienia dotyczące utworu naukowego oraz publikacji pracy dyplomowej;
  • omówienie istoty osobistych i majątkowych praw autorskich;
  • przedstawienie instytucji dozwolonego użytku utworów chronionych;
  • omówienie form zarządzania majątkowymi prawami autorskimi, czyli umowy na korzystanie z majątkowych praw autorskich (licencja) i umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich;
  • przedstawienie instrumentów służących ochronie osobistych i majątkowych praw autorskich.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin, od 9.00 do 14.00, w tym dwie przerwy kawowe

Miejsce: Gdańsk

Cena: 575,00 złotych netto (707,25 złotych brutto)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na e-mail: szkolenia@gcsp.pl

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close