Windykacja należności

„Windykacja należności: terminy zapłaty, przedawnienie roszczeń, nowe postępowanie komornicze” – Terminy 27 czerwca 2019, 25 lipca 2019, 27 września 2019

Windykacja należności stanowi bardzo szerokie zagadnienie. Od formy umowy przez jej treść, wezwania do zapłaty, upomnienia, postępowanie sądowe, aż po postępowanie komornicze.

W ramach niniejszego szkolenia chcemy przedstawić najważniejsze elementy procesu windykacji, poczynając od omówienia uprawnień wierzycieli związanych ze stosowaniem terminów płatności i zasadami naliczania odsetek stosowanych w przypadku niedotrzymania terminów. Przepisy przewidują bowiem ograniczenie długości terminów zapłaty a także wyższe odsetki za opóźnienia w płatnościach w transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Istnieją także pewne ułatwienia w uzyskaniu dodatkowej kwoty od nierzetelnego dłużnika z tytułu kosztów dochodzenia od niego należności.

Z windykacją bezpośrednio związana jest także kwestia przedawnienia dochodzonych należności. W tym zakresie niedawno doszło do istotnych zmian prawnych i skrócenia ogólnego okresu dochodzenia roszczeń z 10 do 6 lat. W nowy sposób także liczy się okres przedawnienia.

Wreszcie z początkiem 2019 r. weszła w życie nowa ustawa o kosztach komorniczych a także ustawa o komornikach sądowych. W nowy sposób uregulowane zostały kwestie opłat i wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji. Wprowadzono nowe stawki opłat komorniczych, nowe zasady pokrywania zaliczek na wydatki egzekucyjne oraz opłat za poszukiwanie majątku. Komornik ma także nowe obowiązki w zakresie informowania stron o stanie egzekucji i jej kosztów.

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, a także pracowników lub współpracowników przedsiębiorców zajmujących się zawodowo dochodzeniem należności.

Program szkolenia obejmuje:

  • terminy zapłaty: maksymalne terminy zapłaty, odsetki w transakcjach handlowych, dochodzenie dodatkowej opłaty 40 Euro;
  • przedawnienie roszczeń po nowelizacji przepisów: ocena z urzędu kwestii przedawnienia roszczeń w odniesieniu do konsumentów, terminy przedawnienia roszczeń, w tym tych stwierdzonych orzeczeniem sądu, przedawnienie dochodzenia odsetek;
  • egzekucja komornicza: pomocniczy wzór wniosku egzekucyjnego, nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika i czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie, utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu, zaskarżanie czynności komornika.
  • terminy: 30 maja 2019 r.; 27 czerwca 2019 r.;

Czas trwania szkolenia: 5 godzin, od 9.00 do 14.00, w tym dwie przerwy kawowe

Miejsce: Gdańsk

Cena: 575,00 złotych netto (707,25 złotych brutto)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na e-mail: szkolenia@gcsp.pl

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close