Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

„Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi” – terminy 14 czerwca 2019, 23 lipca 2019; 2 września 2019

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie problematyki funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, pojęcia części wspólnych nieruchomości, funkcjonowania zarządu wspólnoty mieszkaniowej, formułowania treści uchwał wspólnot mieszkaniowych, z naciskiem na uchwały dotyczące prac remontowych, obrony w procesach dotyczących zaskarżenia uchwał. Szkolenie obejmuje także zagadnienia dotyczące problematyki związanej z wyłącznym korzystaniem z części wspólnej przez członków wspólnoty, jak i podmioty niebędące jej członkami. W trakcie szkolenia zostaną omówione problemy, z którymi na co dzień spotykają się zarządcy nieruchomości, jak również członkowie wspólnot mieszkaniowych. Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się zarządzeniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, jak również osób zainteresowanych lepszym funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, których są członkami.

Program szkolenia obejmuje:

  • Omówienie pojęcia „dużej” i „małej” wspólnoty mieszkaniowej i zasad ich funkcjonowania;
  • Omówienie pojęcia części wspólnej nieruchomości;
  • Omówienie rodzajów zarządu wspólnoty mieszkaniowej, sposobu ich powoływania i odwołania;
  • Omówienie kwalifikacji czynności jako czynności zwykłego zarządu oraz przekraczających zwykły zarząd;
  • Przedstawienie zasad formułowania treści uchwał wspólnot mieszkaniowych, z wyszczególnieniem uchwał dotyczących remontów i prac budowlanych;
  • Prezentacja w świetle orzecznictwa sądów cywilnych dopuszczalnej procedury głosowania i zbierania głosów pod uchwałami;
  • Omówienie przesłanek zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
  • Omówienie orzecznictwa dotyczącego procesów o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych, w tym możliwości obrony interesów wspólnoty w procesie o uchylenie uchwały.

Miejsce: Gdańsk

Czas trwania szkolenia: 5 godzin, od 9.00 do 14.00, w tym dwie przerwy kawowe

Cena: 575,00 złotych netto (707,25 złotych brutto)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na e-mail: szkolenia@gcsp.pl

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close